Åpningstider
Mandag - Torsdag
10:00 - 16:00

 
 
 
  • Utskrift
  • Print

 

Trafikalt grunnkurs

Fra 1. jan. 2005 må alle gjennomføre trafikalt grunnkurs  for å få øvelseskjøre (også privat) ved førstegangs ervervelse av førerkort. Kurset kan gjennomføres fra fylte 15 år.

Grunnkurset består av 17 timer fordelt på disse temaene:

   1. Førerkortklasser.
   2. Grunnleggende forståelse for trafikk.
   3. Mennesket i trafikken.
   4. Øvningskjørings tema.
   5. Mennesket i trafikken.
   6. Førstehjelp.
   7. Tiltak ved trafikkulykker.
   8. Mørkekjøringsdemonstrasjon.

Det er obligatorisk oppmøte på alle temaene.

Etter kursgjennomgang utsteder Statens vegvesen V/ Trafikkstasjonen et kjørebevis.
Kjørebeviset må medbringes under øvelseskjøring både privat og på trafikkskole.
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS