Åpningstider
Mandag - Torsdag
10:00 - 16:00

 
 
 
  • Utskrift
  • Print

 

Bil

TRINN 1:

Hensikten med kurset er at eleven skal ha grunnleggende forståelse av risiko og hva kjøring med motorkjøretøy innebærer. Dette kurset må gjennomføres før eventuelt annen opplæring.

Trafikalt grunnkurs (obligatorisk):
• 10 timer teori, 3 samlinger.
• 4 timer førstehjelp.
• 3 timer mørkekjøring.
Har du førerkort fra annen kl. trenger du kun førstehjelp og mørkekjøringskurs.


TRINN 2:

Kjøreteknisk trening, kjøretimer etter individuelt behov, 1 veiledningstime er obligatorisk. Hensikten er at eleven skal lære å beherske kjøretøyet rent kjøreteknisk, også rygging og sikkerhetskontroll.


TRINN 3:

Hensikten er at eleven tilnærmet skal beherske kjøring i variert trafikk.
Timeantallet vil være individuelt.


Den obligatoriske delen på Trinn 3 er gjennomføring av sikkerhetskurs (glattkjøring) og 1 veiledningstime.


TRINN 4:

13 timer obligatorisk sikkerhetskurs på veg.
Hensikten med sikkerhetskurset er at eleven gjennom opplevelse og erfaring skal videreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås.

Kurset har følgende temaer:
• 2 timer innledende teori.
• 5 timer landevegskjøring og forbikjøring.
• 1 time teori + 3 timer praktisk kjøring i variert miljø.
• 2 timer refleksjon og oppsummering.

Mørkekjøringskurs:
• Obligatorisk mellom 1 November og 15 Mars.
• 3 timer.

Førerprøven:
• Førerprøvens varighet på trafikkstasjonen er fra 60 -  70 min.
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS